Zmiany w podatkach 2019

-

Zmiany w podatkach 2019

KONIECZNIE ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ !

Wraz z 1. stycznia 2019 roku w życie weszło wiele zmian w przepisach podatkowych. Ich zasadniczym celem jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorców. Do najważniejszych zmian należą:

Po pierwsze, przedsiębiorcy którzy zatrudniają małżonków lub dzieci małoletnie będą mieli możliwość zaliczenia wydatków wynikających z ich zatrudnienia do kosztów uzyskania przychodów.

Po drugie, do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu w wysokości 20% w przypadku, gdy auto będzie własnością przedsiębiorcy, jednak nie zostanie przez niego wprowadzone do środków trwałych.

Po trzecie, do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy mogą zaliczyć również odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia samochodu dla aut o wartości do 150 tysięcy złotych w przypadku samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tysięcy złotych dla aut elektrycznych.

Po czwarte, ograniczone zostało zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych oraz opłat z tytułu najmu samochodów osobowych.