Zalety i wady pełnej księgowości

-

Zalety i wady pełnej księgowości

Zalety:
– uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz każdej transakcji,
– uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa z racji dokładnej wyceny majątku,
– dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych,
– możliwość monitorowania zachodzących zmian na podstawie dokładnego ewidencjonowania majątku,
– uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa.

Wady:
– wzrost kosztów,
– konieczność stosowania się do dyrektyw zawartych w ustawie o rachunkowości,
– bardzo skomplikowany i czasochłonny system księgowania.