Wskaźnik NEXUS ulga IP Box

-

Wskaźnik NEXUS ulga IP Box

O uldze IP BOX i 5% opodatkowaniem z nią związanym pisaliśmy już we wcześniejszej publikacji. Z ulgą tą związany jest ściśle wskaźnik obliczeniowy NEXUS.

Nexus stosowany jest  w przypadku obliczania finalnej podstawy opodatkowania zgodnie z preferencyjną stawką 5% i ma za zadanie premiować podmioty wytwarzających kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Wysokość kwalifikowanego dochodu płynącego z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w roku podatkowym oraz wskaźnika liczonego wzorem: [(a+b)*1,3 ]/ [a+b+c+d].

Legenda:

a – działalność badawczo-rozwojowa bezpośrednio prowadzona przez podatnika
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych powiązanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych wiążących się z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa do własności intelektualnej.

Im więcej kosztów wartości „a” i „b” tym większa  część dochodu może zostać zakwalifikowana do obniżonej 5% stawki podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *