Usługi informatyczne a VAT

-

Usługi informatyczne a VAT

Czy przepisy prawa obligują właścicieli firm działających w branży informatycznej do zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT?
Oczywiście, że nie. Informatycy mają możliwość uzyskania zwolnienia z VAT, chyba że w swojej ofercie posiadają usługi doradcze. Jeśli udzielają porad, oferując konsultacje, co do zasady muszą uzyskać wpis do rejestru VAT – nie ma możliwości aby zostali zwolnieni.

Niektóre z firm IT decydują się jednak na zrezygnowanie ze zwolnienia, i zazwyczaj ma to miejsce gdy planują:
– świadczyć usługi przede wszystkim dla innych VATowców,
– świadczyć usługi, które są opodatkowane stawką mniejszą niż 23%,
– dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych,
w tych przypadkach jest to dla nich bardziej korzystna opcja.

Istotne jest również to, aby podatnicy korzystający ze zwolnienia, na bieżąco monitorowali limit obrotów, po przekroczeniu których będą musieli złożyć wniosek o wpisanie ich na listę czynnych płatników podatku od towarów i usług. Za spóźnioną lub brakującą deklaracje VAT-R grozi kara grzywny, ponieważ czyn ten kwalifikuje się jako wykroczenie skarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *