Umowa o zachowaniu poufności

-

Umowa o zachowaniu poufności

Strona główna

W wielu przypadkach nawiązania współpracy wykorzystywana jest umowa NDA, czyli umowa o zachowaniu poufności. Stronami umowy mogą być np. przedsiębiorcy nawiązujący współprace lub pracodawca i pracownik.

Umowa o poufności zobowiązuje do zachowania w tajemnicy ściśle określonych informacji. Warto zaznaczyć, że zakres obowiązywania umowy zależy od rodzaju umowy. Istotne jest, że sporządzenie umowy o poufności obliguje do zastosowania precyzyjnych pojęć jasno określających informacje uznawane za poufne.

Co powinna zawierać umowa?
– określenie stron umowy
– wskazanie czasu trwania umowy
– określenie poufnych informacji
– cel zachowania poufności
– określenie środków bezpieczeństwa
– określenie konsekwencji wyjawienia poufnych danych
– wskazanie działań obowiązkowych po zakończeniu czasu trwania umowy

Często stosowaną karą za niezachowanie warunków umowy jest zapłata kary pieniężnej w wysokości przewidzianej w umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *