Umowa dla programisty

-

Umowa dla programisty

Umowa z programistą powinna spełniać podstawowe potrzeby związane ze świadczonymi usługami. Należy zastanowić się jaka praca będzie wykonywana. Jeżeli praca ma polegać na jednorazowej współpracy, warto zastanowić się nad umową o dzieło. Natomiast, jeżeli ma ona dotyczyć dłuższej współpracy pod uwagę można wziąć umowę o pracę czy zlecenie.

Ale warto także pamiętać o umowie ramowej, jeżeli świadczone usługi nie będą stałe czy regularne. Lub o umowie nienazwanej, która łączy w jedną elementy innych umów.

Taka umowa z programistą powinna zawierać podstawowe elementy innych umów, czyli odpowiednie daty, dane, czas trwania czy sposób płatności. Jednak warto zadbać o szczegóły takiej umowy. Jeżeli dotyczy ona programu komputerowego, należy dokładnie opisać zasady na jakiej ma on działać, kompatybilność z oprogramowaniem i ogólną funkcjonalność. 

Dodatkowo ważnym jest, aby uregulować sprawy dotyczące praw autorskich. Dobrze jest zawrzeć takie informacje w umowie jak kto posiada prawo do programu, na jakich zasadach. Szczególnie dotyczy to umów cywilnoprawnych. Jeżeli wybór jednak będzie dotyczył umowy o pracę, wtedy można w niej zawrzeć znacznie mniej szczegółów. Jest ona regulowana przez Kodeks Pracy, a co za tym idzie, jest znacznie mniej skomplikowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *