Tag: wynagrodzenie za urlop

-

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy

Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego liczy się tak, jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, z jedną różnicą, dotyczącą sytuacji, gdy pracownik ma – oprócz stałych składników wynagrodzenia – również składniki zmienne np. premie, dodatek za pracę w porze nocnej. Jeśli…