Tag: umowa SLA

-

Korzyści SLA

Utrzymanie ciągłości działania procesu – kiedy przydarzy się awaria systemu, dostawca przywraca ciągłość działania aplikacji w czasie, który zastrzeżono w SLA. W praktyce rozróżniamy dwa czasy: czas reakcji – rozumiany jako okres od zgłoszenia błędu do potwierdzenia zarejestrowania w systemie…

-

Co to jest SLA?

W praktyce biznesowej przedmiotem umowy wsparcia typu Service Level Agreement (SLA) jest świadczenie usług, których celem jest zapewnienie ciągłości istotnych procesów biznesowych. Procesy te najczęściej są realizowane poprzez infrastrukturę informatyczną, w której skład wchodzą aplikacje oraz urządzenia.  Usługi wynikające z…