Tag: składki ZUS 2019

-

Składka do ZUS 2019

Od 2019 roku wysokość niektórych składek do ZUS będzie uzależniona od przychodu. W jaki sposób jednak wyliczyć wysokość danej składki? Niższe stawki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązują przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekroczy 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w…