Tag: pełna księgowość

-

Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?

Każda firma niezależnie od wielkości oraz formy prawnej zobowiązana jest do ewidencji księgowej. Większa grupa przedsiębiorstw prowadzi księgowość pełną, której często obawiają się właściciele firm. Dlaczego warto wybrać ten rodzaj ewidencji księgowej? Pełna forma księgowości zobowiązuje do ujmowania wszystkich operacji…

-

Zalety i wady pełnej księgowości

Zalety: – uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz każdej transakcji, – uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa z racji dokładnej wyceny majątku, – dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych, – możliwość…

-

Na czym polega pełna księgowość?

Wiele osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy księgowości. Znaczna liczba podmiotów funkcjonujących na rynku zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej. To bardzo precyzyjny oraz rozbudowany system ewidencji księgowej. System ten umożliwia rejestrowanie przychodów i rozchodów, wyliczanie wysokość…