Tag: odliczenie kosztów

-

Odliczanie kosztów w branży IT

Zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania ich źródła. Tak brzmi formalna definicja kosztów uzyskania przychodów. Za koszty można uznać wszystkie wydatki mające związek z prowadzoną działalnością. Posiadanie…