Tag: obsługa księgowa firmy

-

Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy – w skrócie jest to nic innego, jak przeprowadzenie kompleksowego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, którego celem jest potwierdzenie, iż w firmie jasno i rzetelnie przedstawiona jest zarówno sytuacja majątkowa, finansowa, a także wynik finansowy. Celem przeprowadzenia rewizji…