Tag: księgowość

-

Rozwiązania informatyczne w księgowości

Księgowość w każdym przedsiębiorstwie powinna opierać się na aktualnych przepisach prawnych oraz rzetelnie prowadzonej księgowości. Odpowiednia ewidencja dostarcza informacji na temat finansów spółki oraz jej płynności finansowej. Pozwala również ograniczyć ryzyko utraty płynności finansowej poprzez odpowiednią analizę wydatków oraz kosztów…

-

Outsourcing księgowy, czy stacjonarny pracownik?

Usługa outsourcingu księgowości polega na powierzeniu zewnętrznemu podmiotowi doradztwa oraz obsługi eksperta. Jej celem jest podniesienie efektywności procesów księgowych, wspomagających podstawowe czynności firmy. Zdalny księgowy zajmować się może sporządzaniem dokumentacji oraz sprawozdań, prowadzeniem ksiąg i deklaracji, przeglądaniem ewidencji, administracją finansową,…

-

Prowadzenie księgowości dla firm IT

Prowadzenie księgowości dla firm z branży IT przez profesjonalne biuro umożliwi każdemu przedsiębiorcy otrzymanie dużych korzyści. Zaletą obsługi księgowej jest stały wgląd i kontrola sporządzonych dokumentów, na bieżąco prowadzone księgi i ewidencje, obliczanie należnego podatku, kontakt z ZUS oraz wszelkie…

-

Dochód pasywny

Dochód pasywny to przychód, dzięki któremu możemy uzyskać niezależność finansową. Oznacza to, że przedsiębiorca nie będzie musiał pracować na etacie lub wykonywać innych działań w celu zdobycia pieniędzy, ponieważ jego zysk z różnorodnych inwestycji będzie wystarczający by utrzymać się na…

-

Zalety i wady pełnej księgowości

Zalety: – uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz każdej transakcji, – uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa z racji dokładnej wyceny majątku, – dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych, – możliwość…

-

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR jest jedną z form księgowości uproszczonej. Jest często wybierana przez przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku wyboru księgowości pełnej. Ten rodzaj księgowości nie wymaga prowadzenia kont księgowych, co jest znacznym utrudnieniem dla przedsiębiorców. KPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów…