Tag: korzyści SLA

-

Korzyści SLA

Utrzymanie ciągłości działania procesu – kiedy przydarzy się awaria systemu, dostawca przywraca ciągłość działania aplikacji w czasie, który zastrzeżono w SLA. W praktyce rozróżniamy dwa czasy: czas reakcji – rozumiany jako okres od zgłoszenia błędu do potwierdzenia zarejestrowania w systemie…