Sprzedaż komputerów do szkół, a podatek VAT

-

Sprzedaż komputerów do szkół, a podatek VAT

Sprzedaż sprzętu komputerowego do szkół może być opodatkowana stawką 0% VAT. Jednak, aby to było możliwe, konieczne jest spełnienie ściśle określonych warunków, ponieważ jak się w praktyce okazuje – najwięcej wątpliwości wzbudza sprzedaż laptopów oraz monitorów interaktywnych.

Przepisy ustawy uchwalonej 11 marca 2004 r. odnośnie podatku od towarów i usług przewiduje zastosowanie stawki 0% w przypadku dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych jedynie, gdy spełnione zostaną poniższe warunki.

1. Zakres przedmiotowy sprzętu komputerowego, którego dostawy objęte są stawką 0% określone są w załączniku nr 8 do ustawy i są to:
– jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,
– drukarki,
– skanery,
– komputery dostosowane do pisma Braille’a,
– urządzenia do transmisji danych cyfrowych.

2. Dokonywane dostawy powyższego sprzętu mogą zastosować stawkę 0% wówczas, gdy posiadane jest stosowne zamówienie, które stanowi potwierdzenie przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

3. Dostawca zobowiązuje się do przekazania kopii zamówienia do właściwego Urzędu Skarbowego.

4. Placówkami oświatowymi, o których mowa są szkoły, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne, szkoły wyższe oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *