Składka do ZUS 2019

-

Składka do ZUS 2019

Od 2019 roku wysokość niektórych składek do ZUS będzie uzależniona od przychodu. W jaki sposób jednak wyliczyć wysokość danej składki?

Niższe stawki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obowiązują przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekroczy 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu roku poprzedniego.

W 2018 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 2 100 złotych, oznacza to, że z preferencyjnych składek ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył 63 000 złotych. Warto podkreślić, że w przypadku przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku dopiero rozpoczęli prowadzenie firmy limit ten będzie liczony proporcjonalnie do miesięcy w których firma funkcjonowała.

Z niższych składek do ZUS nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, gdy:
– płacili podatek w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia z opłacania podatku VAT,
– wykonywali pracę na rzecz swojego byłego pracodawcy,
– prowadzili działalność krócej niż 60 dni.

Obliczanie składki do ZUS 2019 roku można podzielić na trzy etapy:
1. Obliczenie średniego miesięcznego przychodu uzyskanego w roku poprzednim.
2. Obliczenie współczynnika na dany rok kalendarzowy.
3. Obliczenie podstawy wymiaru dla składek.