Ryczałt ewidencjonowany

-

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form opodatkowanie podatkiem dochodowym w sposób uproszczony. Podstawą opodatkowania jest przychód co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia kosztów jego uzyskania podczas wyliczania należności podatkowych.

Ryczałt ewidencjonowany przeznaczony jest przede wszystkim dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie, w formie spółki cywilnej bądź spółki jawnej pod warunkiem, że przychody z tytułu prowadzonej przez nich działalności nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Wyróżniamy kilka podstawowych stawek ryczałtu. Należą do nich:
17% – od przychodów osiąganych w zakresie działalności wolnych zawodów m.in lekarzy, pielęgniarek, tłumaczy.
15% – od przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa, reprodukcji, magazynowania, licencyjnych itd.
14% – od przychodów ze świadczenia usług architektonicznych, projektowania, opieki zdrowotnej.
12% – od przychodów związanych z wydawaniem gier i oprogramowań i doradztwem z zakresu sprzętu komputerowego.
10% – od przychodów z tytułu zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należącej do majątku firmy.
8,5% – od przychodów z tytułu działalności usługowej gastronomicznej w zakresie sprzedaży alkoholu, świadczenia usług związanych z wychowaniem przedszkolnym, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych itd.
5,5% – od przychodów z działalności wytwórczej oraz robót budowlanych.
3% – od przychodów z działalności usługowej dotyczącej handlu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierząt, odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, prowadzenia działalności gastronomicznej.
2% – od przychodów pochodzących ze sprzedaży przetworzonych w inny niż przemysłowy sposób przetworzenia produktów roślinnych oraz zwierzęcych.