Przychód, a dochód – różnice

-

Przychód, a dochód – różnice

W praktyce bardzo często wiele osób pojęcie „przychodu” stosuje zamiennie z „dochodem”. Niestety osoby te nie zdają sobie sprawy z tego, że pojęcia te oznaczają zupełnie coś innego, a tę różnicę powinien znać każdy przedsiębiorca.

Tak więc zachęcamy do zapoznania się z ich definicjami.

Przychód – łączna wartość ze sprzedaży posiadanych towarów/usług netto w badanych okresie rozliczeniowym. Jest to uzyskana ze sprzedaży kwota, która w żaden sposób nie określa sytuacji finansowej w danej jednostce.

Dochód – łączna wartość, która określa sytuację przedsiębiorstwa. Aby ją uzyskać należy od osiągniętego przychodu, odjąć koszty ich uzyskania. Jest to zysk, który jednostka odniosła na dokonanej sprzedaży.

Mając łączną kwotę przychodu, aby otrzymać dochód, należy odjąć:
– wydatki przeznaczone na prowadzenie działalności,
– udokumentowane wydatki dotyczące działalności,
– wydatki poniesione w celach produkcyjnych, bądź zabezpieczenia źródeł przychodu,
– wydatki przedsiębiorcy, które mają osobisty charakter.

W związku z tym, iż rodzai uzyskania przychodu może być wiele, a każdy z nich różni się od siebie w zależności od dziedziny, a także specyfiki danej branży, możemy podzielić je na:
– koszty pośrednie,
– koszty bezpośrednie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *