Prawo autorskie w IT

-

Prawo autorskie w IT

Prawo autorskie w IT jest jego nieodłączną częścią. Jest ono jednym z elementów, które powinny zawarte być w umowie, w której szczegółowo powinien określony być jego zakres.

Według definicji prawo autorskie jest pewnym zespołem norm prawnych, które wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Prawa te przysługują autorowi na przykład oprogramowania, które upoważniają go do podejmowania decyzji związanych z eksploatacją czy czerpania z tego tytułu korzyści finansowych.

Prawo autorskie jasno mówi o tym, co możemy traktować jako utwór: Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zatem utwór ten ma być unikalny i oryginalny, a przy tym samodzielny. Dodatkowo musi on zostać wyrażony, czyli mieć materialną postać. Utworem nie będzie program, który powstał jako utwór zależny lub, który powstał jako opracowanie projektu wyrażonego.

Działalność twórcza w zakresie programów komputerowych, gier komputerowych i działalność badawczo-rozwojowa są uprawnione do skorzystania z preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodu z podwyższonych kosztów autorskich. Można zastosować je do przychodów z tytułu rozporządzania lub korzystania z praw autorskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *