Polska Klasyfikacja Działalności branży IT

-

Polska Klasyfikacja Działalności branży IT

Numery kodów PKD określają profil działalności gospodarczej firmy, to czym będzie się zajmować. Wpisuje się je we wniosku podczas rejestracji firmy. Istnieje konieczność wyboru jednego głównego 5-znakowego kodu, jednak warto dodać więcej pomocniczych kodów.

Listę kodów PKD branży IT lub usług z nią związanych jest długa, a znajdują się na niej kody związane z działaniami np. programista, architekt, szkoleniowiec, tester, menager, serwisant, twórca filmów i nagrań muzycznych, sprzedawca prace rozwojowe, gry komputerowe, e-booki, grafika komputerowa, marketing i reklama w sieci

Kody PKD branży IT:

26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania.
47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
58.11.Z – Wydawanie książek.
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem.
62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
63.12.Z – Działalność portali internetowych.
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja.
70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych.
73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).
74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
74.20.Z – Działalność fotograficzna.
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.
95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *