Podwyższenie składek do ZUS

-

Podwyższenie składek do ZUS

W 2019 roku koszty prowadzenia działalności zostały podniesione przede wszystkim ze względu na zwiększenie wysokości składek do ZUS.

Wysokość składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorcy opłacającego ich pełną wysokość wynosi 1316, 97 złotych.

Składki na ubezpieczenie społeczne przy minimalnej podstawie wynoszą:
– ubezpieczenie emerytalne – 558,08 złotych,
– ubezpieczenie rentowe – 228,72 złotych,
– ubezpieczenie chorobowe – 70,05 złotych,
– ubezpieczenie wypadkowe – 47,75 złotych,
– Fundusz Pracy – 70,05 złotych.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających ze stawek preferencyjnych wynosi z kolei:
– ubezpieczenie emerytalne – 131,76 złotych,
– ubezpieczenie rentowe – 54,00 złotych,
– ubezpieczenie chorobowe – 16,54 złotych,
– ubezpieczenie wypadkowe – 11,27 złotych.

Do składek tych należy doliczyć również składkę zdrowotną w wysokości 342,32 złotych, czyli 9% podstawy wymiaru. To ponad 20 złotych więcej niż w latach poprzednich. Składka zdrowotna obejmuje wszystkich przedsiębiorców w tej samej wysokości.