IP box w praktyce

-

IP box w praktyce

IP BOX, jak już kiedyś pisaliśmy, to preferencyjna stawka podatkowa, wynosząca 5% podatku PIT lub CIT, przewidziana dla podmiotów prowadzących działalność badawczo – rozwojową.

Z ulgi IP BOX korzysta wiele firm działających w branży IT, która charakteryzuje się innowacyjnością i szybką dynamiką rozwoju. Aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka warunków, nie jest to ulga przewidziana dla wszystkich. Zakwalifikowanie danego projektu nie zawsze jest jednoznaczne, w objaśnieniach czytamy, że nie ma możliwości precyzyjnego zdefiniowania tego co można zaliczyć do autorskiego prawa do programu komputerowego a co nie. Z tego właśnie powodu, podatnik który chce skorzystać z ulgi, powinien złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej.

Co ważne, z ulgi korzysta się dopiero po zakończeniu roku podatkowego. W trakcie jego trwania odprowadza się zaliczki a rzecz podatku dochodowego, o standardowej wysokości. Po jego zakończeniu i rozliczeniu dokonuje się podziału dochodów na IP i “inne”, a następnie składa niosek o zwrot nadpłaconego podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *