Oprogramowanie- klasyfikacja

-

Oprogramowanie- klasyfikacja

Każde oprogramowanie musi być zakwalifikowane lub niezaklasyfikowane jako wartość niematerialna i prawna. Często właśnie ta klasyfikacja sprawia wiele problemów.
Dlatego należy pamiętać, że wartości niematerialne i prawne to aktywa trwałe (jeżeli ich okres użytkowania wynosi więcej niż 12 miesięcy). Mogą to być na przykład koncesje, prawa autorskie, licencje, patenty, znaki towarowe itp.
Oznacza to, że oprogramowanie możemy zaliczyć do kategorii licencji lub praw autorskich, jeżeli spełnia ono odpowiednie warunki.
Natomiast są sytuacje, gdy nie ma możliwości zaliczenia oprogramowania do wartości niematerialnych i prawnych. Czyli wtedy gdy:

  • oprogramowanie wytworzone jest przez pracownika w ramach jego pracy- wtedy należy je wpisać w koszty działalności operacyjnej jednostki
  • oprogramowanie zalicza się jako element majątku o niskiej wartości- wtedy należy wpisać je do kosztów operacyjnych
  • oprogramowanie zostało nabyte z licencją lub prawami autorskimi, czyli jako dołączone do komputera

Jeżeli oprogramowanie nie spełnia powyższych warunków można uznać je jako wartość niematerialną i prawną. Oznacza to, że można je księgować jako aktywa trwałe o ile da się je wycenić i będą z niego czerpane korzyści majątkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *