Oprogramowanie, a wartości niematerialne i prawne

-

Oprogramowanie, a wartości niematerialne i prawne

Często w swojej pracy spotykamy się z sytuacjami, kiedy to konkretne zagadnienia w kwestii prowadzenia własnej firmy, przysparzają przedsiębiorcom sporo kłopotów w sferze księgowości. Jedną z takich kwestii jest księgowanie oprogramowania, a szczególnie jak chodzi o to czy można, bądź czy nie można zaliczyć je do wartości niematerialnych i prawnych.

Można się głowić i zastanawiać, aczkolwiek reguły odnośnie księgowania oprogramowania, są bardzo proste i przejrzyste.

Na wstępie warto napisać, iż wartości niematerialne i prawne są prawami majątkowymi, które stanowią aktywa trwałe, które zostały nabyte przez daną jednostkę w celu wykorzystania gospodarczego zgodnie z własnymi potrzebami. Ważne jednak jest to, aby okres ich użytkowania był dłuższy niż 12 miesięcy.

Spośród wartości niematerialnych i prawnych, możemy wymienić m.in.:
– autorskie prawa majątkowe,
– koncesje,
– licencje,
– know-how,
– znaki towarowe,
– patenty,
– wzory użytkowe,
– nabytą wartość firmy,
– koszty organizacji podczas założenia lub rozszerzenia spółki akcyjnej,
– koszty zakończonych prac rozwojowych.

Zatem jak można zauważyć – oprogramowanie nie zostało ujęte jako wartość niematerialna i prawna. Jednak okazuje się, iż oprogramowanie może być przedmiotem praw autorskich, bądź licencji. Tak więc w oparciu o tą zasadę – oprogramowanie jest traktowane jako wartość niematerialną i prawną. Ważne jednak jest to, aby zarówno nabyte prawo autorskie, jak i licencja spełniały wymagania narzucone przez Ustawę o rachunkowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *