Odpowiedzialność za zobowiązania spółki – branża IT

-

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki – branża IT

Główną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak sama nazwa wskazuje, jest ograniczona odpowiedzialność właścicieli. Załóżmy, że prowadząc swoją działalność, z powodu niedotrzymania terminu płatności przez Twojego największego Klienta, nie masz możliwości rozliczenia się z wierzycielami. 

Jeśli prowadzisz spółkę z o.o. i ogłosisz upadłość – nie odpowiadasz za długi własnym majątkiem, straci tylko Twoja firma. W przypadku działalności gospodarczej nie masz takiej możliwości, ponieważ wówczas Twój majątek jest równocześnie majątkiem firmy, a tym samym tracąc majątek firmy, tracisz swoje prywatne środki.

W branży IT operuje się na dość dużych kwotach, w związku z tym jeśli przewidujesz rozwój swojej firmy, zakładając spółkę z o.o. ponosisz znacznie mniejsze ryzyko utraty środków.

Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?