Odpowiedni plan finansowy – czyli jak bezpiecznie prowadzić biznes

-

Odpowiedni plan finansowy – czyli jak bezpiecznie prowadzić biznes

Celem sporządzenia właściwego planu finansowego jest dostarczenie konkretnych informacji na temat planowanych przychodów i kosztów związanych z podejmowanymi działaniami przez firmę. Plan stanowi bezpieczną opcję wdrażania zamierzonych celów oraz pozwala zmniejszyć ryzyko niepowodzenia.

Plan finansowy stanowi jedną z części biznesplanu, która dostarcza istotnych informacji dla inwestorów.

Czy warto sporządzić plan finansowy? Przekonaj się, że tak:

Plan finansowy:
– usprawnia proces przygotowania całościowego planu działania firmy,
– dostarcza istotnych informacji na temat firmy,
– pozwala lepiej kontrolować działalność,
– wpływa pozytywnie na koordynację w firmie,
– motywuje pracowników do lepszej pracy.