Odliczanie kosztów w branży IT

-

Odliczanie kosztów w branży IT

Zgodnie z przepisami za koszty uzyskania przychodów uznaje się wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów bądź zachowania ich źródła. Tak brzmi formalna definicja kosztów uzyskania przychodów. Za koszty można uznać wszystkie wydatki mające związek z prowadzoną działalnością.

Posiadanie samochodu firmowego jest dzisiaj w zasadzie normą. Samochody są nam niezbędne do dojazdu do pracy i powrotu do domu z pracy. Dojeżdżamy na spotkania z klientami, a także odwiedzamy urzędy i inne instytucje w czasie pracy. Przedstawiciele branży IT również spędzają sporo czasu za kółkiem. Aby odliczyć koszty związane z utrzymaniem samochodu, właściciel musi mieć dowody ich poniesienia.

Kolejnym kosztem jest czynsz za najem biura. Poza czynszem za wynajmowany na poczet działalności lokal, przedsiębiorca może odliczyć także czynsz, opłatę za media, telefony, Internet oraz środki czystości.

Poza wydatkami na komputery, laptopy, modemy, monitory, przedsiębiorca może wliczyć w koszty także wydatki na meble, elementy wystroju biura, elementy dekoracyjne. 

Dodatkowo branża IT jest najprężniej rozwijającą się i najbardziej zmienną marką, co sprawia, że należy stale podnosić kwalifikacje, doskonalić się, zdobywać nową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. W pozyskaniu wiedzy pomogą nam szkolenia, kursy lub warsztaty. To niestety wiąże się z kosztami. Na szczęście zdecydowaną większość kosztów wynikających z zakupu pomocy naukowej przedsiębiorca może wrzucić w koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *