Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych – zmiana terminów

-

Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych – zmiana terminów

Ministerstwo Finansów wydało oświadczenie odnośnie przesunięcia terminów, które umożliwią dalsze prowadzenie ewidencji stosując dotychczas użytkowane kasy rejestrujące z elektronicznym, bądź papierowym zapisem kopii.

Pierwszej grupie podatników (usługi związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem, sprzedażą węgla, brykietu oraz podobnych paliw stałych) termin przesunięto do 31 grudnia 2020 r. Z kolei grupie drugiej (m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, medyczne, prawnicze) – do 30 czerwca 2021 r.

Konsekwencją tego, ustawodawca przedłużył w przypadku powyższych usług także terminy, które zostały przyjęte na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji:
– na 1 stycznia 2021 roku dla podatników z pierwszej grupy,
– na 1 lipca 2021 roku dla podatników z drugiej grupy.

Rozporządzenie to weszło w życie z dniem 19 czerwca 2020 r., a więc dzień po dniu jego ogłoszenia.

Po upływie powyżej wymienionych terminów, obydwie grupy podatników będą musiały zastosować się do wprowadzenia kas fiskalnych online. Ich celem jest zapewnienie prawidłowego zaewidencjonowania, przechowywania oraz bezpiecznego przesyłania danych na nośniki zewnętrzne, jak również umożliwienie przesyłania danych pomiędzy kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *