Na czym polega pełna księgowość?

-

Na czym polega pełna księgowość?

Wiele osób zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy księgowości. Znaczna liczba podmiotów funkcjonujących na rynku zobowiązana jest do prowadzenia księgowości w formie pełnej. To bardzo precyzyjny oraz rozbudowany system ewidencji księgowej. System ten umożliwia rejestrowanie przychodów i rozchodów, wyliczanie wysokość zobowiązań podatkowych oraz uzyskanie szczegółowego obrazu sytuacji finansowej firmy.

Dokumenty prowadzone w ramach pełnej księgowości:
– księga główna
– księgi pomocnicze
– wykaz pasywów i aktywów
– zestawienie obrotów i sald

Ta forma księgowości zobowiązuje do ewidencji każdej przepływającej przez przedsiębiorstwo złotówki niosącej skutki finansowe oraz operacji bezgotówkowej wpływającej na wynik finansowy.