Na czym polega audyt finansowy?

-

Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy – w skrócie jest to nic innego, jak przeprowadzenie kompleksowego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, którego celem jest potwierdzenie, iż w firmie jasno i rzetelnie przedstawiona jest zarówno sytuacja majątkowa, finansowa, a także wynik finansowy.

Celem przeprowadzenia rewizji finansowej jest potwierdzenie, iż sprawozdanie finansowe:
– zgadza się z wymogami określonymi w polityce rachunkowości,
– zgadza się z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz sporządzoną umową,
– sporządzone było na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, które muszą być prowadzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
– przedstawia jasno i rzetelnie informacje niezbędne do wystawienia oceny sytuacji w danej jednostce.

Wynik z przeprowadzonej rewizji finansowej przedstawia się w formie opinii oraz uzupełniającego ją raportu biegłego rewidenta, w którym potwierdzona zostaje możliwość kontynuowania działalności przez daną jednostkę w takim samym zakresie, jak również to, iż sytuacja finansowa firmy nie jest zagrożona.

Bardzo często audyt jest mylony z „kontrolą” przedsiębiorstwa. Otóż główną rolą audytorów jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych w zakresie rzetelności oraz jasności przedstawionych danych, na podstawie których oceniana jest sytuacja majątkowa i finansowa spółki. Badanie to często pozwala podjąć odpowiednie działania na drodze do rozwiązania problemów księgowych i podatkowych, dokonania efektywności kontroli wewnętrznej, jak również zidentyfikowaniem ryzyka, które jest nieodłącznym elementem prowadzonej działalności.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *