Księgowość uproszczona

-

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona to proste zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych, na podstawie których kolejno wylicza się wysokość podatku. Księgowość uproszczona odnosi się do kilku różnych sposobów rozliczania się z urzędem bez prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są to:
– Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
– Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

Do korzystania z księgowości uproszczonej uprawnione są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeżeli przychody z tytułu ich działalności gospodarczej nie przekroczyły w danym roku równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotówkach.

Do zalet księgowości uproszczonej zaliczamy łatwość i niskie koszty jej prowadzenia oraz możliwość korzystania z księgowości internetowej, która pozwala w sposób prosty i wygodny samodzielnie załatwiać wszelkie kwestie księgowe w swojej firmie.

Wady to z kolei brak dostarczania do firmy wartościowych informacji poza wysokością podatków i przychodów, dostępność dla ograniczonej liczby podmiotów oraz w przypadku samodzielnego prowadzenia rozliczeń konieczność nieustannego śledzenia przepisów prawno-podatkowych.