Księgowość programisty

-

Księgowość programisty

Prowadzenie księgowości w małej firmie polega przede wszystkim na wystawianiu faktur i rachunków, księgowaniu dokumentów, prowadzeniu ewidencji oraz generowaniu deklaracji podatkowych i deklaracji do ZUS.

Przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu w jaki będzie rozliczał się z urzędami.

Książka Przychodów i Rozchodów

KPiR to prosta i wymagająca stosunkowo niewiele czasu ewidencja, w której księguje się sprzedaż i firmowe wydatki. Podatek opłaca się od dochodów, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.

Ewidencja przychodu

Dotyczy przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. W ewidencji przychodów księguje się, jak sama nazwa wskazuje, same przychody i to od nich opłaca się podatek. Mało który programista decyduje się na tę formę opodatkowania, ponieważ ryczałt nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu, a usługi związane z oprogramowaniem są objęte stawką 17%.

Oprócz KPiR lub ryczałtu, programista musi prowadzić różne inne ewidencję m.in.:

  • przebiegu pojazdu,
  • wyposażenia,
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

a także pamiętać o składaniu deklaracji podatkowych oraz przechowywaniu dokumentacji firmowej. Do obowiązków programistów należy też sporządzanie remanentów, nawet jeśli prowadzą tylko działalność usługową.