Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

-

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Coraz częściej zdarzają się sytuację, w których studenci podejmują pracę w czasie nauki. Rozpoczęcie studiów w czasie trwania zatrudnienia może nastąpić z chęci zarówno pracownika, jak i w porozumieniu z pracodawcą lub na jego polecenie.

Pracownik, który w rozpoczyna studia w trakcie trwania zatrudnienia może skorzystać z dodatkowych uprawnień pracowniczych, w które wlicza się urlop szkoleniowy na napisanie i obronę pracy dyplomowej.

Kogo dotyczy możliwość skorzystania z dodatkowej formy urlopu?

Urlop szkoleniowy na napisanie i obronę pracy dyplomowej przysługuje pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe z kolei przez samo pojęcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych należy – w oparciu o przepis art. 103(1) §1 kodeksu pracy – rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

W czasie urlopu szkoleniowego pracownik nie traci wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik podnosi swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i bez formalnej zgody pracodawcy, to może wystąpić do pracodawcy z prośbą o wyrażenie zgody na zwolnienie z całości lub części dnia pracy, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia.