Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

-

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop uprawniony jest każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Istotnie należy zaznaczyć, że ekwiwalent powinien być wypłacony pracownikowi w ostatnim dniu pracy.

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego nie jest uzależniona od powodu rozwiązania umowy o pracę. Jedynym warunkiem powstania obowiązku wypłaty ekwiwalentu jest niewykorzystanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego.

W sytuacji wygaśnięcia umowy o pracę powstaje również obowiązek wypłaty ekwiwalentu. Do takich sytuacji zaliczamy:

  • śmierć pracownika lub pracodawcy
  • nieobecność pracownika w pracy co najmniej 3 miesiące z powodu tymczasowego aresztowania

Warto zaznaczyć, że w przypadku śmierci pracownika wszelkie prawa majątkowe przechodzą na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mówi o tym a art. 63(1) § 2 Kodeksu pracy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *