Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?

-

Dlaczego warto prowadzić księgowość pełną?

Każda firma niezależnie od wielkości oraz formy prawnej zobowiązana jest do ewidencji księgowej. Większa grupa przedsiębiorstw prowadzi księgowość pełną, której często obawiają się właściciele firm. Dlaczego warto wybrać ten rodzaj ewidencji księgowej?

Pełna forma księgowości zobowiązuje do ujmowania wszystkich operacji gospodarczych, czyli do prowadzenia ksiąg rachunkowych, w skład których wchodzą:
– dziennik
– księga główna
– księgi pomocnicze
– zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych
– wykaz składników aktywów i pasywów

Dodatkowo osoby prowadzące księgowość pełną zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych.

Dlaczego pełna księgowość jest korzystnym rozwiązaniem dla firm?
1. Dostarcza szczegółowych danych na temat przedsiębiorstwa
2. Przedsiębiorca może podejmować bezpieczne decyzje przynoszą pozytywne skutki dla działalnością
3. Właściciel firmy może kontrolować biznes w każdym momencie
4. Przedsiębiorca ma dostęp do aktualnej sytuacji finansowej firmy