Co to jest SLA?

-

Co to jest SLA?

W praktyce biznesowej przedmiotem umowy wsparcia typu Service Level Agreement (SLA) jest świadczenie usług, których celem jest zapewnienie ciągłości istotnych procesów biznesowych. Procesy te najczęściej są realizowane poprzez infrastrukturę informatyczną, w której skład wchodzą aplikacje oraz urządzenia. 

Usługi wynikające z podpisanej umowy SLA to między innymi:

  • zapewnienie możliwości zgłaszania incydentów poprzez system rejestracji zgłoszeń,
  • gwarancja dostępności specjalistów gotowych i będących w stanie rozwiązać zgłoszone incydenty w określonym czasie,
  • zapewnienie dostępności telefonicznej wsparcia technicznego dla aplikacji, udzielenie konsultacji z zakresu eksploatacji systemu,
  • monitorowanie systemu.

Parametry umowy SLA zwykle określają wymagane czasy rejestracji, czasy rozwiązania incydentów oraz wysokość kar umownych za niedotrzymanie tych parametrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *